Mỗi ngày là một hố mới [Update Rar+covent new danmei]

 Đam do nhà mình edit

Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn (Go-on) 
Review  
Rar : 
Online | Offline 
Covent: 
Online | Offline 
Edit: 
Online | Offline

Phù sinh mộng chi Tịch Tuyệt (Hoàn)
Online | Offline


 

Note: Đây là rar và covent một số truyện vừa mới hoàn mà mình sưu tầm, KHÔNG EDIT. Bạn nào ưng bộ nào cứ lấy ed rồi comt cho mình biết để dẫn link

 

Mà mình thấy 1 số wp để trang 1-2-3 trên 1 bài viết được, bạn nào biết chỉ mình đi

 

 Pass cho rar là “edit nhớ comt báo”, covent là “đọc xong nhớ rewei”, drivent là “đi đâu cũng phải ghi nguồn”. ghi y nguyên như trong “.” không cách, không dấu

 

editnhocomtbao docxongnhorewei didaucungphaighinguon 

 

Pass+covent truyện nhà mình edit là “Vũ Điệp Cốc” , coppy r dán vô là dc

 

 Cấm chỉ cật nhục

 

21-02-2013

 

Giới thiệu 
Rar :
Online | Offline
Bạn nào muốn có thêm lời tác giả linh tinh thì lấy nguồn onl này
Covent: 
Online | Offline
Edit:
Chưa có

 

Hoan hỉ phật – Cửu Chân

21-08-2016

Giới thiệu 
Rar :
Online | Offline
Covent: 
Online | Offline
Edit:
Chưa có

Bất khả ngôn thuyết – Xu Cửu

21-08-2016

Giới thiệu 
Rar :
Online | Offline
Covent: 
Online | Offline
Edit:
Chưa có

Tạo ra thú nhân vương triều

03-11-2016

Giới thiệu 
Rar :
Online | Offline
Covent: 
Online | Offline
Edit:
Chưa có

Không yêu giang sơn yêu tráng sĩ

04-09-2014

Giới thiệu 
Rar :
Online | Offline
Covent: 
Online | Offline
Edit:
Chưa có

Tra nam công hãm nhật ký

26-07-2015

Giới thiệu 
Rar :
Online | Offline
Covent: 
Online | Offline
Edit:
Chưa có