List Trọng Sinh

Xin đừnng trách ta TT_TT , cái phong chữ nhà nàng sao sao ấy. Cái!tên!cách!không!cách!mà!cứ!chấm!thang!hoài, ta coi nhức mắt quá nên mang về đây cho ta dễ dòm, k có ý khác đâu a~~~

Nguồn: https://vumonglau.wordpress.com/2013/10/01/list-trong-sinh/

囧 Chết Người Rồi

2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục 01 02

A

Ăn Hại Sống Lại

Ai Là Ai Đích Thương (Ai Tổn Thương Ai) 01  02 Complete

B

Bạo Quân (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)

Bạo Quân Trọng Sinh

Bình Hành Tình Nhân  Complete

C

Cạnh Kiếm Chi Phong Complete

Cung Hỉ Phát Tài

Chú Ái Tinh Không

Chức Nghiệp Thế Thân Complete

D

Dị Độ Trọng Sinh Chi Thiên Âm

Dị Giới Kim Sinh

Dị Thế Chi Cực Phẩm Gian Thương

Dĩ Phụ Chi Danh

Đ

Đế Hồn Lạc Complete

Điên Phong Đối Quyết Complete

Điện Hạ, Thỉnh Cẩn Thận

Đương Trọng Sinh Tao Ngộ Xuyên Việt

Đương Niên Ly Tao Complete

Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc

Đương pháp y xuyên việt thành ngỗ tác Complete

Đường Phong Chi Thừa Càn Complete

E

Em Họ Không Dễ Nuôi

G

Giải trí quý công tử

H

Họa Đường Xuân  01  02 Complete

Hẹn Hò Với Chồng Cũ

Hoài Bích Kỳ Tội

Hứa Vị Trọng Sinh Kí   Complete

K

Khang Hy Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

Khi Boss Đổi Vận

Khiến Em Yêu Anh Lần Nữa

Không Tin Thanh Xuân Hóa Không Trở Về

L

Lăng Nhiễm Trọng Sinh  Complete

Lưu Tuế Vị Vân

Linh Môi Sư Trọng Sinh Complete

Liêu Nhiễu Kình Thương 01  02

M

Mạc Hậu

Mặc Nhiễm Kinh Niên Complete

Manh Tử Cá Nhân Liễu

MANG THEO KHÔNG GIAN SỐNG LẠI Complete

Mạt Thế Chi Trọng Sinh 01 (c1-38) 02 (từ c38) 03 Complete

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phụ Sủng Tử Thụ

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh 01   02

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành  01  02

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự Biến 01   02

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích Complete

Minh Hà Chi Cao Sí Complete

Mùa Hè Của Diệp Xuyên  01  02 Complete

Mỹ Vị Nhân Sinh  01  02 Complete

N

Nam Hậu Trọng Sinh  01 02

Niết bàn chi khuynh phúc Complete

Ngã Đích Nam Hữu Thị Quái Vật Complete CV  Phiên Ngoại Complete

Ngộ Nhập Chính Đồ  01  02

Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Nhất Dũng Giang Sơn

Nhập Hí  01  02 Complete

Nhi Tử Thị Quái Vật  01 & 02

Noãn Complete

P

Phản chuyển thú nhân

Phối giác trọng sinh chi nghịch tập

Phượng Tường Cửu Thiên

Q

Quan Hệ Phụ Tử

Quân Thần Tương Đắc

QUỐC ĐẢO NGUY CƠ

Quyển Dưỡng Complete

S

Sách Đạn Tinh Anh Complete

Siêu Sao  01   02 Complete

Siêu Sao, Tính Cái Gì?!   01 02 Complete

Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Sống Lại Dưỡng Đều Là Lang

Sống lại chỉ để yêu em lần nữa Complete

Sống Sót Complete

Sửu Nương Nương Complete

T

Tôi chỉ cần có em Complete

Tối cường triệu hoán sư

Tang Thế Tình Nhân

Tiểu Phạn Quán Complete

Tiên Giới Tẩu Tư Phạm Complete

Tham Đắc Vô Yếm

Thoại Hồ Complete

Thế Giới Này Điên Rồi   02

Thần chi ngô ái

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Thanh Ca Chi Dận Nhưng Complete

Thê Vi Thượng 01  02 Complete

Thù Đồ Complete

Thức Cốt Tầm Tung

Thiên Vương Chi Lộ

Thiết Kế Sư Trọng Sinh Băng Tình Lộ

Tố Cá Hoàn Khố Bất Dung Dịch

TRỌNG HỒI MẠT THẾ CHI THIÊN LA KINH VŨ

Trọng Sinh Chi Á Lai

Trọng Sinh Chi Ảnh Đế Ca Vương

Trọng sinh chi bạch liên

Trọng sinh chi Bản tính

Trọng Sinh Chi Bùi Vũ Complete

Trọng Sinh Chi Cự Ái Complete

Trọng Sinh Chi Cưu Triền Complete

Trọng Sinh Chi Ấu Sư Trưởng Thành Kí

Trọng Sinh Chi Áp Đảo Hắc Bang Lão Đại 

Trọng Sinh Chi Bàn Tử Khoái Bào

Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Trọng Sinh Chi Ca Lưỡng Hảo

Trùng Sinh Chi Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Trong Sinh Chi Cố Thanh  01  02

Trọng Sinh Chi Cự Tinh Bất Lạc

Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị

Trọng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân  01 02

Trọng Sinh Chi Dữ Lang Cộng Chẩm

Trọng Sinh Chi Đảo Loạn

Trọng sinh chi lãnh quân noãn tâm Complete

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp Complete

Trọng Sinh Chi Đăng Tiễn Bài  Complete

Trọng Sinh Chi Đại Giới  Complete

Trọng Sinh Chi Đặc Biệt Án Quyển  02

Trọng Sinh Chi Đế Quy

TRỌNG SINH CHI ĐÍCH TỬ Complete

TRỌNG SINH CHI ĐÍCH TRƯỞNG UNG CHỦ Complete

TRỌNG SINH CHI ĐÁI TRỨ KHÔNG GIAN DƯỠNG BAO TỬ

Trọng sinh chi đái trứ không gian bôn tiểu khang

Trọng sinh chi Hàn Cẩm

Trọng Sinh Chi Hàn Kỳ 01  02 Complete link 1

Trọng Sinh Hậu Kì Ngộ

Trọng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Trọng Sinh Chi Khô Mộc

Trọng Sinh Chi Lang Tể Tử  Complete   02

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Trọng Sinh Chi Mang Theo Bánh Bao Đấu Ác Phu   02

Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh

Trọng sinh chi mạt thế mộ quang

TRỌNG SINH CHI MỆNH LÀ DO TA 

Trọng Sinh Chi Mỹ Vị Văn Học

Trọng Sinh Chi Nhà Giàu Mới Nổi

Trọng Sinh Chi Nịch Ái Complete

Trọng Sinh Chi Nịch Sát Complete

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân  01   02

Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế Complete

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú   01   02 Complete link 1

Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân 01  02  03

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện

Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Một Thương Lượng

Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp Complete

Trọng Sinh Chi Phá Kính

Trọng Sinh Chi Phi Nhĩ Bất Khả

Trọng Sinh Chi Phong Di Vân Động

Trọng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài  Complete

Trọng Sinh Chi Quyển Lang Complete

Trọng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt Complete

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ  02

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

Trọng Sinh Tại Trên Người Tình Nhân Cũ Của Bạn Thân 01  02

Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu Complete

Trọng sinh chi tiểu lão bản

Trọng Sinh Chi Tiêu Triết

Trọng sinh chi sử tiền đại hùng dưỡng mễ trùng

Trọng Sinh Duyên Complete

Trọng Sinh Đến Nông Gia

Trọng sinh thành trí năng hệ thống 02

Trọng Sinh Chi Thái Tử Chiêu Dương

Trọng Sinh Chi Thái Tử Sái Hầu

Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

Trọng Sinh Chi Thù Đồ

Trọng Sinh Chi Thú Hồn  01  02 Complete

Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Thiên Complete

Trọng Sinh Chi Thừa Tục  01  02

Trọng Sinh Chi Thúc Chất Quan Hệ

Trọng Sinh Chi Thâm Hải Hoàng Quan  01  02

Trọng Sinh Chi Tiểu Công Chúa

Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây!

Trọng Sinh Chi Tra Thụ 01  02   03 Complete link 3

Trọng Sinh Chi Tra Thụ Tòng Lương

Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật Complete

Trọng Sinh Chi Triệt Để Điên Phúc (Hoàn Toàn Phá Vỡ)

Trọng Sinh Chi Tửu Sắc Tham Bôi   01    02 Complete

Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Trọng Sinh Chi Trung Khuyển Lai Tập

Trọng Sinh Chức Nghiệp Quân Nhân   01  02  03

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử  01   02

Trọng Sinh Hắc Đạo, Công Thụ Vi Gian  

Trọng Sinh Hoàn Khố Tử 01   02

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân 01   02   03 Complete

Trọng Sinh Ngoạn Chuyển Đào Nghệ

Trọng sinh chi Lộ Tử Kỳ

Trọng sinh chi lông gà vỏ tỏi

Trọng Sinh Phát Tiểu

Trọng Sinh Phế Vật Chấp Hoàn

Trọng Sinh Thành Con Mèo Của Anh

Trọng Sinh Thành Liệp Báo 01   02

Trọng Sinh Triền Phược

Trọng Sinh Tu Tiên Chi Nhạc Thần 

Trọng Sinh Tương Lai Làm Vợ Lính (Trọng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu)

Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân Complete

Trọng Sinh Chi Quải Cá Nam Tức Hồi Gia Ngoạn Complete

Trọng sinh Omega chi đại phản công

Trọng sinh chi oản Quân tâm

Trọng Sinh Chi Phụ Tử Tiến Hóa Thức

Trọng sinh chi vật trọng đạo

Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư

Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Trùng sinh chi bảo mẫu ngận mang

Trùng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh 01  02

Trùng Sinh Chi Kỳ Lộ (Sống Lại Và Kỳ Lộ)

TRÙNG SINH CHI SỦNG NHĨ NHẬP HOÀI Complete

Trùng Sinh Chi Tao Niên

Trùng Sinh Chi Tô Gia  Complete

TRÙNG SINH CHI THÂN VƯƠNG ĐIỆN HẠ

Trùng sinh chi Thiên hạ

Trùng Sinh Thành Hệ Thống Complete

Tử Chậm

Tựu Thị Yếu Cật Oa Biên Thảo 

V

Vãn Hồi

Vô Tình Hữu Tình

Vị diện dựng phu đích mỹ mãn sinh hoạt

X

Xuyên Việt Chi Nhà Có Tiểu Phu Lang

Xin Chào, Thị Trưởng Đại Nhân!

Y

Yêu tôi xin hãy nói

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s